Home » กทม. ส่งรถประเมินความเครียด พร้อมผู้เขี่ยวชาญแนะนำวิธีผ่อนคลายให้คนกรุงฯ นำร่องที่ตลาดนัดผดุงศิลป์ฯ 3 สัปดาห์ ตั้งเป้าให้บริการทั่วกรุงเทพฯ

กทม. ส่งรถประเมินความเครียด พร้อมผู้เขี่ยวชาญแนะนำวิธีผ่อนคลายให้คนกรุงฯ นำร่องที่ตลาดนัดผดุงศิลป์ฯ 3 สัปดาห์ ตั้งเป้าให้บริการทั่วกรุงเทพฯ

by nopadoloak
1,389 views

กทม.ส่งรถประเมินภาวะเครียด
พร้อมผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีผ่อนคลายให้คนกรุงฯ
นำร่องที่ตลาดนัดผดุงศิลป์ฯ 3 สัปดาห์
ตั้งเป้าให้บริการทั่วกรุงเทพฯ

เพราะความเครียดกับคนเมืองเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได้ยาก ด้วยความที่ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่ต่างก็มีความเร่งรีบ ประกอบกับสถานการณ์รอบตัวของแต่ละคนที่ทำเกิดความกดดัน สะสมจนกลายเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัว นำมาซึ่งความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงไม่ใช่แค่เพียงปรับปรุงบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่เพื่อสร้างความสุขเท่านั้น แต่ยังใส่ใจไปถึงความเครียดของคนเมือง โดยเล็งเห็นว่า ภาวะเครียดของคนเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะภาวะเครียดและโรคซึมเศร้านั้นแม้จะมีอาการคล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างในหลายเรื่อง ซึ่งหากได้รับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และแก้ไขอาการอย่างถูกต้องตรงจุด ก็จะสามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย

โดยเฟซบุ๊ก เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang ได้โพสต์ภาพรถคลายเครียดเคลื่อนที่ของงานสุขภาพจิต กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่จะออกให้บริการตรวจสุขภาพจิตใจของประชาชนทั่วทั้งกรุงเทพฯ

โดยมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลจิตเวช จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำอยู่เพื่อคอยให้คำแนะนำ พร้อมกับอุปกรณ์คลายเครียดอีกมากมาย ซึ่งในหน่วยบริการจะมีเครื่องตรวจวัดระดับความเครียด และสภาพร่างกายโดยรวม เพื่อทำการประเมินเบื้องต้น เพียงแค่กรอกแบบสอบถาม และวัดการเต้นของหัวใจผ่านนิ้วมือ ที่ใช้เวลาเพียงแค่ 3 นาที ก็ทราบผลเบื้องต้นเพื่อขยายผลในการดูแลต่อไป

ขณะนี้ รถคลายเครียดเคลื่อนที่ ได้ตั้งหน่วยให้บริการวินิจฉัยอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งจะเปิดให้บริการควบคู่กับการเปิดตลาดนัดผดุงศิลป์ ตลอด 3 สัปดาห์ และจะขยายการให้บริการจนครบทุกพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป

You may also like

About Us

สื่อที่มุ่งเน้นข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นกลาง เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign